ORGANSKI OTPAD NISKE KALORIJSKE VRIJEDNOSTI (PCI)

STATIČKI SUSTAV

Paleta peći STATICSYSTEM uključuje statičke diskontinuirane spalionice s vodoravnom primarnom komorom, dizajnirane za toplinsko uništavanje malih količina otpadnih materijala organskog podrijetla.
One mogu riješiti mnoge probleme spaljivanja, obrađujući organski otpad proizveden u malim ili srednjim uzgojnim postrojenjima, klaonicama i slično. Posebno su korisni za kremiranje malih i srednjih domaćih životinja i kućnih ljubimaca.
Dizajn ovih spalionica sukladan je važećem zakonu o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla (Uredba CE br. 1774/2002).

Oprema za spaljivanje STATICSYSTEM isporučuje se u paketu i zahtijevat će samo manje građevinske radove. U mnogim je slučajevima dostupna instalacija u postojećim zgradama.

Peći za spaljivanje otpada - Rotomec

Rotomec

Asortiman peći ROTOMEC su spalionice s prekidnim radom te s vodoravnom rotacijskom primarnom komorom. Namijenjene su toplinskom uništavanju nekoliko vrsta otpadnih materijala, prvenstveno organskog podrijetla.

Glavna prednost rotacijske komore za sagorijevanje (u usporedbi sa statičkom komorom) je u tome što omogućuje obradu tvari čak i s visokim udjelom vlage ili uključujući komponente niske kalorijske vrijednosti, ubrzavajući, rotacijom, isparavanje vlage i postupke spaljivanja otpada.
Mogu riješiti mnoge standardne probleme spaljivanja otpada s visokim udjelom vlage: poput organskog otpada iz klaonica, od prerade ribe, voća i povrća i / ili tijela životinja.

Peći za spaljivanje otpada - ROP

Rop

Asortiman peći ROTOMEC su spalionice s prekidnim radom te s vodoravnom rotacijskom primarnom komorom. Namijenjene su toplinskom uništavanju nekoliko vrsta otpadnih materijala, prvenstveno organskog podrijetla.
Glavna prednost rotacijske komore za sagorijevanje (u usporedbi sa statičkom komorom) je u tome što omogućuje obradu tvari čak i s visokim udjelom vlage ili uključujući komponente niske kalorijske vrijednosti, ubrzavajući, rotacijom, isparavanje vlage i postupke spaljivanja otpada.
Mogu riješiti mnoge standardne probleme spaljivanja otpada s visokim udjelom vlage: poput organskog otpada iz klaonica, od prerade ribe, voća i povrća i / ili tijela životinja.

Peći za spaljivanje otpada - RP

Rp

Peći serije RP su spalionice s rotirajućom komorom za izgaranje koje rade prema principu izgaranja kontroliranim zrakom (često pogrešno nazvanim “pirolitičkim”). Namijenjene su uništavanju širokog spektra krutog otpada, od čvrstog urbanog otpada do organskog otpada, kao i bolničkog otpada te industrijskog otpada visoke kalorijske vrijednosti.
Ova postrojenja su stoga prikladna za upotrebu u brojnim civilnim i industrijskim primjenama.
Poseban dizajn ovih peći takav je da lako prevlada probleme odlaganja u skladu s važećim propisima.