OTPAD NISKE I VISOKE KALORIJSKE VRIJEDNOSTI (PCI)

Peći za spaljivanje otpada - Rotomax

rotomax

Postrojenje se u osnovi sastoji od spalionice pogodne za termičko uništavanje industrijskog otpada (ali i kućnog ili industrijskog mulja), od 300 do 3000 kg/h. (ovisno o kalorijskoj vrijednosti otpada) 24 sata dnevno, uključujući sljedeće glavne dijelove:

  • prevrtač kante za smeće i sustav za utovar otpada
  • primarnu komoru za izgaranje,
  • prijelaznu komoru s uređajem za automatski istovar pepela,
  • komoru za naknadno izgaranje,
  • jedinica izmjenjivača topline i raspršivač za hlađenje plina prije filtracije
  • sustav za obradu dimnih plinova zasnovan na vrećastom filtru, zajedno sa sustavom za doziranje reagensa,
  • sustav za praćenje i evidentiranje parametara emisije, kako je bolje specificirano i detaljno opisano u nastavku…