Piromix

Peći za spaljivanje serije PIROMIX statičke su spalionice dizajnirane za toplinsko uništavanje različitih materijala, prvenstveno medicinskog otpada i industrijskog otpada u manjim količinama.
Peći su tako korisne u industriji, bolnicama, kampovima, hotelima i slično.
Jednostavne su za upotrebu, lako ugradive i pokreću se bez poteškoća; ove peći mogu riješiti brojne probleme u skladu s važećim zakonodavstvom o zbrinjavanju otpada.
Peć PIROMIX isporučuje se u paketu i zahtijeva samo manje građevinske radove.

Description

Spalionice serije PIROMIX sastoje se od dvije komore: u primarnoj komori, otpadne tvari izgaraju sa smanjenim dotokom zraka. U sekundarnoj komori, u kojoj su visoka radna temperatura i dovoljan volumen koji jamče da se tamo zadržavaju dimovi dovoljno dugo da dovrše svoje termičko pročišćavanje, ostaci rasplinjavanja se tada miješaju s dovoljno zraka kako bi se zajamčila potpuna oksidacija.

U ovoj se vrsti peći izgaranje može razdvojiti u dvije jasno definirane faze:

 • Prva faza odvija se unutar primarne komore za izgaranje, gdje se razni dijelovi otpada razlažu isparavanjem i rasplinjavanjem. Time se stvaraju smjese zapaljivih plinova velikog toplinskog kapaciteta. Ova početna faza procesa mora se odvijati s nedostatkom zraka, tako da stvarno izgaranje, koliko je to moguće, neće biti potpuno.
 • Druga faza sastoji se u tome da se gore opisana plinovita smjesa doprema u sekundarnu komoru za izgaranje, gdje zahvaljujući stalnom protoku zraka u turbulentnom kretanju uzrokovana jednim ili više pomoćnih plamenika održava temperaturu na oko 850 °C – 900 °C, zapaljivi plinovi nastali destilacijom otpada u potpunosti izgaraju.

Ovaj dvofazni postupak znatno ograničava ispuštanje zagađujućih plinova. Budući da jedino moguće mjesto gdje se talože krute tvari (u primarnoj komori) djeluje pod stehiometrijskim uvjetima i pri niskim turbulencijama u radnim uvjetima, s plinovima će se emitirati samo izuzetno mala količina pepela.

Ekonomske i praktične prednosti koje se mogu postići uporabom serije peći PIROMIX mogu se sažeti kako slijedi:.

 1. Manje ručnog rada: ograničen je na punjenje materijala za spaljivanje i uklanjanje otpadnog pepela.
 2. Jednostavno upravljanje: jednom kad je spaljivanje započelo, ciklus spaljivanja nastavit će se potpuno automatski i peć se ne smije ponovno otvarati sve dok se ne završi hlađenje, kako bi se uklonio pepeo.
  To znači da je potrebno znatno manje osoblja nego kod tradicionalnih diskontinuiranih peći.
 3. Ove su peći jednostavne i sigurne za upotrebu budući da se brojne korisne komande izvode potpuno automatizirano tijekom cijelog ciklusa spaljivanja, pa njima može upravljati i nestručno osoblje.
 4. Održavanje je svedeno na minimum.

Postupak spaljivanja u potpunosti je automatski i faze ciklusa se mogu programirati na početku ciklusa u skladu s karakteristikama otpada za odlaganje.

Te su faze sljedeće:

 1. Komora za izgaranje se potpuno napuni (ručno) i poklopac zatvori;
 2. Program se uključuje i započinje ciklus spaljivanja zagrijavanjem sekundarne komore;
 3. Kada sekundarna komora dosegne radnu temperaturu, uključuje se plamenik u primarnoj komori;
 4. Tada će se odvijati potpuno izgaranje materijala za spaljivanje s plamenicima koji rade u prekidima, u skladu s temperaturama unutar peći i komore za naknadno izgaranje:
 5. Faza plamena plamenika prestaje i započinje faza hlađenja;
 6. Nakon rashlađivanja, ventilatori plamenika će se zaustaviti;
 7. Uklanja se pepeo i komora za izgaranje se čisti nakon završetka njezinog hlađenja.

Tehničke karakteristike Piromix

Tehničke karakteristike Piromix