Pirostatic

Peći za spaljivanje PIROSTATIC su tzv. pirolitičke, statičke spalionice, koje rade u dvostupanjskom kontroliranom procesu izgaranja. Zbog svojih dizajnerskih standarda i pažljivog odabira sastavnih materijala, oni se mogu nositi s raznim problemima vezanim uz spaljivanje širokog spektra otpada, uvijek u skladu s važećim zakonodavstvom o odlaganju otpada.
Princip rada koji koriste ove jedinice proizlazi iz najnovije i najnaprednije tehnologije spaljivanja i takav je da praktički ne nameće nikakva ograničenja kalorijske vrijednosti otpada.
To znači da će se ista peć koja s lakoćom uništava otpad – niske do srednje kalorijske vrijednosti – jednako dobro nositi s otpadom srednje ogrjevne vrijednosti (prije svega industrijski, medicinski, aerodromski i komercijalni otpad), od kojih velik dio ima posebno visok sadržaj plastike.

Description

Dvostupanjski postupak izgaranja kojim upravlja ova tzv. pirolitička metoda uništavanja otpada ne samo da poboljšava učinkovitost spaljivanja i pojednostavljuje ga, nego ne stvara nikakav miris i stvara znatno nižu razinu zagađenja u emisijama, kako plinom, tako i krutim tvarima. Zapremina pepela koja ostaje na kraju ciklusa unutar primarne komore manja je od 5% početnog volumena i manja od 12% početnog volumena, dok nesagorjeli organski materijali u pepelu ne prelaze 3% mase. K tome, postrojenje za spaljivanje dovršit će se u pravom smislu riječi ugradnjom opreme za pročišćavanje suhih dimnih plinova, uređaja za oporabu ili odvođenje energije – prema potrebama kupca – te traženih instrumenata za kontrolu i praćenje kvalitete emisija, prema novijim i restriktivnijim europskim smjernicama o spaljivanju otpada na snazi ​​(2000/76 / CE direktiva).
Tako će se, u velikoj većini slučajeva, kruti ostaci koji nastanu izgaranjem sastojati od inertne tvari, dok će tijekom samog izgaranja nusproizvodi biti i niži od granica propisa EEZ-a.

Glavne prodajne točke ove serije spalionica su:

  • Niska emisija zagađujućih plinova.
  • Niski troškovi rada.
  • Brza i laka instalacija i pokretanje.
  • Smanjeno održavanje i jednostavno kontroliranje.

Sva oprema PIROSTATIC isporučuje se već montirana i zahtijeva samo jednostavne postupke montaže koji se izvode na licu mjesta: ugradnja komore za izgaranje na glavnoj komori za izgaranje, postavljanje dimnjaka, izvođenja priključaka na električnu mrežu s upravljačkom pločom te postavljanje priključaka za gorivo na plamenike.

Tehničke karakteristike

pirostatic - tehničke karakteristike