Statički sustav

Paleta peći STATICSYSTEM uključuje statičke diskontinuirane spalionice s vodoravnom primarnom komorom, dizajnirane za toplinsko uništavanje malih količina otpadnih materijala organskog podrijetla.
One mogu riješiti mnoge probleme spaljivanja, obrađujući otpad proizveden u malim ili srednjim uzgojnim postrojenjima, klaonicama i slično. Posebno su korisni za kremiranje malih i srednjih domaćih životinja i kućnih ljubimaca.
Dizajn ovih spalionica sukladan je važećem zakonu o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla (Uredba CE br. 1774/2002).

Description

Glavne prodajne točke ove serije spalionica:

  • Emisija plina u skladu s CEE propisima
  • Niski troškovi rada
  • Brza i jednostavna instalacija i pokretanje
  • Smanjeno održavanje i jednostavno kontroliranje

Sva ova oprema isporučuje se u potpunosti unaprijed sastavljena i zahtijeva samo jednostavne postupke montaže koji se mogu izvesti na licu mjesta, poput postavljanja dimnjaka, izvođenja priključaka na električnu mrežu s upravljačkom pločom i postavljanje cjevovoda za gorivo na plamenike.

Oprema za spaljivanje STATICSYSTEM isporučuje se u paketu i zahtijevat će samo manje građevinske radove. U mnogim je slučajevima dostupna instalacija u postojećim zgradama.

Tehničke karakteristike

statički sustav - tehničke karakteristike