Kategorije ,

Kombinirani plamenik WGL40/1-A, R1 1/2'', 125-550 kW

Izvedba: s elektronskom slijednom regulacijom i ugrađenom elektrokomandom, u radu na plin klizno-dvostupanjska ili
modulirana u radu na ulje dvostupanjska
Armatura navojna NO 40 (R 1 1/2″)
Kapacitet plamenika 125 – 550 Kw

Omjer regulacije u radu na plin 1:5
Omjer regulacije u radu na ulje 1:2,5

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 267 i EN 676, emisije klase 3, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,53 kW el. zaštite IP54, s relejom za odvojeno el. napajnje motora plamenika, motora uljne pumpe plamenika proizvod -weishaupt- od 0,075 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke
za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti, LCD zaslonom poslužni uređaj za programiranje procesora i očitavanje stanja s brojačem radnih sati i impulsa)i integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim
priključnim utičnicama, prekidača s vanjske strane kućišta 1-2 za odabir rada plin/EL ulje, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, osjetilom plamena, plamene glave, tlačne sklopke minimalnog tlaka ulja, pumpe za ulje s odvojenim motorom (ne radi kada plamenik radi na plin), tri magnetska ventila za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i
armature za plin NO 40 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i za kontrolu nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine i spojnih elemenata.