Kategorije ,

Plinski plamenik WG10F/1-D, R 3/4'', LN, 40-110 kW, jednostupanjski

Izvedba: jednosupanjska sa smanjenom emisijom NOx spojeva
Armatura navojna NO 20 (R 3/4″)
Kapacitet plamenika 12,5 – 50 kW

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 676 emisije klase 3, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,095 kW zaštite IP54, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, zaklopke za zrak bez postavnog motora, mikroprocesorskog programatora s integriranom utičnom letvom i 7-polnom priključnom utičnicom, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 20 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani,  tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti kuglaste slavine i spojnih elemenata.