Kategorije ,

Plinski plamenik WG10N/1-D, R 3/4'', Z-LN, 25-110 kW, dvostupanjski

Izvedba: dvostupanjska sa smanjenom emisijom NOx spojeva
Izmjerena razina zvučnog tlaka LpA (re 20 µPa)
65 dB(A)
Armatura navojna NO 20 (R 3/4″)
Kapacitet plamenika 85 kW

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676, el. zaštite IP54 izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,095 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti i integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 20 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s
integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine, i spojnih elemenata.