Kategorije ,

Plinski plamenik WG20F/1-C, R 3/4'', Z-LN, 35-200 kW, W-MF 507

Izvedba: dvostupanjska sa smanjenom emisijom NOx spojeva
Armatura navojna NO 20 (R 3/4″)
Kapacitet plamenika 35 – 200 kW

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,21 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom,ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora
-weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti i integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx)
izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 20 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s
integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine i spojnih elemenata.