Kategorije ,

Plinski plamenik WG20N/1-C, R1'', LN, 80-200 kW, jednostupanjski

Izvedba: jednostupanjska sa smanjenom emisijom NOx spojeva
Izmjerena razina zvučnog tlaka LpA (re 20 µPa) 734dB(A)
Armatura navojna NO 25 (R 1″)
Kapacitet plamenika 80 – 200 kW

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,21 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, zaklopke za zrak bez
postavnog motora, mikroprocesorskog programatora s integriranom utičnom letvom i 7-polnom priključnom utičnicom, elektronskog potpalnog uređaja, plamene, glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 25 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine, i spojnih elemenata.