Kategorije ,

Plinski plamenik WG20N/1-C, R1'', Z-LN, 35-200 kW, dvostupanjski, W-MF507

Izvedba: dvostupanjska sa smanjenom emisijom NOx spojeva
Armatura navojna NO 25 (R 1″)
Kapacitet plamenika 35 – 200 kW
Omjer regulacije 1:4
Buka 66 d(B)A mjereno 1m iza plamenika

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676, emisije klase 3, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,21 kW zaštite IP 54, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog
programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti i integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi,
kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 25 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s
integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine, i spojnih elemenata.