Kategorije ,

Plinski plamenik WG30F/1-C, R1'', ZM-LN, 60-350 kW, W-FM512

Izvedba: modulirana sa smanjenom emisijom NOx spojeva (Low-Nox)
Armatura navojna NO 25 (R 1″)
Kapacitet plamenika 40 – 350 kW
Omjer regulacije 1:4
Buka 74 dB(A) mjereno 1 m iza plamenika

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676 emisije klase 3, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,42 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti, LCD zaslonom (poslužni uređaj za programiranje procesora i očitavanje stanja s brojačem radnih sati i impulsa) i integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 25 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin tip: 507 klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine  i spojnih elemenata.