Kategorije ,

Plinski plamenik WG40N/1-A, R 3/4'', ZM-LN, 55-550 kW, W-MF507

Izvedba: modulirana sa smanjenom emisijom NOx spojeva (LowNOx)
Armatura navojna NO 20 (R 3/4″)
Kapacitet plamenika 55 – 550 kW

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,62 kW s relejom za posebno el. napajanje, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti, LCD zaslonom (poslužni uređaj za
programiranje procesora i očitavanje stanja s brojačem radnih sati i impulsa) i integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN  izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave priključnih stezaljki,
brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 20 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog
tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine i spojnih elemenata.