Kategorije ,

Plinski plamenik WG5/1-A, R 1/2'', LN, 12,5-50 kW, jednostupanjski

Izvedba jednostupanjska sa smanjenom emisijom NOx spojeva
Armatura navojna NO 15 (R 1/2″)
Kapacitet plamenika 12,5 – 50 kW

Description

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima  EN 676, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,04 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, zaklopke za zrak bez postavnog motora, mikroprocesorskog programatora s integriranom utičnom letvom i 7-polnom priključnom utičnicom, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin NO 15 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina i kontrole nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine i spojnih elemenata.