Solarni spremnik WASol 410

SPREMNIK PTV-a WASol 410 (BIVALENTNI)
Spremnik potrošne tople vode WASol 410 podni, stojeći. Univerzalne je primjene radi visoko kvalitetnog emajliranja. Ima visoko učinsku toplinsku izolaciju od poliuretanske tvrde pjene bez FCKW koja se može reciklirati, magnezijsku anodu (zamjenjiva je sa strujnom anodom), dvije čahure za pipala te pripremu za ugradnju električnog grijača. Predviđen je za postavljanje zajedno s Weishaupt Thermo Condens kondenzacijskim uređajima i niskotemperaturnim kotlovima WTU S i G.

Description

Tip: WASol 410
Dimenzije (V/P) : 1726/733 mm
Minimalna ugradbena visina: 1857 mm
Težina: 176 kg
Sadržaj vode: 400 l
Sadržaj vode izmjenjivača za PTV preko kotla: 7,7 l
Sadržaj vode izmjenjivača za PTV preko solara: 11,0 l
Najviša radna temperatura na strani tople vode: 110 °C
Najviša radna temperatura na strani grijanja: 120 °C
Radni tlak: 10 bar

Snaga

(Punjenje preko gornjeg izmjenjivača topline):

 • Režim rada: 80/10/60 °C – 3,0 m3/h
  – Trajna snaga: 34 kW
  – Zahvatna količina rD: 590 l/h
  – Referentni broj NL: 5,1
  – Kratkotrajna snaga: 300 l/10min
 • Režim rada: 75/10/50 °C – 1,0 m3/h
  – Trajna snaga: 24 kW
  – Zahvatna količina rD: 520 l/h
  – Referentni broj NL: 2,5
  – Kratkotrajna snaga: 220 l/10min
 • Gubici spremnosti kod 45 K: 2,4 kWh/24 h
 • Kapacitet pohranjivanja (60 °C): 20 kWh