Kondenzacijski plinski kotao WTC-GW 15-B sa spremnikom potrošne vode WAS200-200 litara

Description

U cijenu je uključeno:

1      Thermo Condens tip WTC 15-B, izvedba W, visoko učinkovita
PWM crpka sa podešavanjem broja okretaja (W=grijanje s
preklopnim ventilom za potrošnu vodu) + WAS 200 l
, 200 litarskim spremnikom PTV-a
1      NTC vanjsko pipalo tip NTC 2k
1      Poslužna jedinica WEM RG1
1      Ravni plinski ventil IG 1/2” tip TAS
1      Osnovni dimovodni priključak 125/80
1      Osnovni priključni set grijanja con-heat 25#1
1      Priključne armature za spremnik PTV-a WHA4.0
1      Set temperaturnih pipala NTC 5k za potrošnu vodu
1      Osnovni dimovodni priključak 125/80

Tehničke karakteristike

Thermo Condens WTC-GW 15-B Ausf.W
Dimenzije širina/visina/dubina u mm: 520/792/335
Učinkovitost ložišta: 2,0 do 14,0 kW
Nominalna modulacija snage: (Tv/TR 50/30°C) 2,2 do 15,0 kW
Nominalna modulacija snage: (Tv/Tr 80/60°C) 1,9 do 13,7 kW
Učinkovitost kotla na 100%: 98.2%
Učinkovitost kotla na 30%: 110,4%
Dopušteni radni tlak u kotlu: 3 bara
Težina: 41 kg

Označavanje energetske učinkovitosti:
Klasa za sezonski rad grijanja prostora energetska učinkovitost: A
Sezonski rad u potrošnji energije za grijanje prostora učinkovitost: 94%
Učinkovitost grijanja: 14 kW
Godišnja potrošnja energije kao konačna energija (grijanje): 7574 kWh
Razina zvučne snage LWA: 46 dB