Kondenzacijski plinski kotao WTC-GW 32-B sa spremnikom potrošne vode WAS200-200 litara

Description

U cijenu je uključeno:

1     Thermo Condens tip WTC 32-B, izvedba W, visoko učinkovita
PWM crpka sa podešavanjem broja okretaja (W=grijanje s preklopnim ventilom za potrošnu vodu) + WAS 200 l, 200 litarskim spremnikom PTV-a
1      NTC vanjsko pipalo tip NTC 2k
1      Poslužna jedinica WEM RG1
1      NTC vanjsko pipalo tip NTC 2k
1      Poslužna jedinica WEM RG1
1      Ravni plinski ventil IG 1/2” tip TAS
1      Osnovni dimovodni priključak 125/80
1      Osnovni priključni set grijanja con-heat 25#1
1      Priključne armature za spremnik PTV-a WHA4.0
1      Set temperaturnih pipala NTC 5k za potrošnu vodu
1      Osnovni dimovodni priključak 125/80

Tehničke karakteristike

Kondenzacijski kotao WTC-GW 32-B izvedba W

Dimenzije uređaja širina/visina/dubina u mm: 520/792/335
Učinkovitost ložišta: 4,0 do 30,5 kW
Nominalna modulacija snage: (Tv/Tr 50/30°C) 4,3 do 32,0 kW
Nominalna modulacija snage: (Tv/Tr 80/60°C) 3,9 do 30,0 kW
Učinkovitost kotla na 100%: 98.3%
Učinkovitost kotla na 30%: 109,6%
Dopušteni radni tlak u kotlu: 3 bara
Težina: 49 kg
Dovod zraka/izlaz dimnih spojeva priključak: DN 125/80

Označavanje energetske učinkovitosti:
Klasa za sezonski rad grijanja prostora energetska učinkovitost: A
Sezonski rad u potrošnji energije za grijanje prostora učinkovitost: 94%
Učinkovitost grijanja: 30 kW
Godišnja potrošnja energije kao konačna energija (grijanje): 16.291 kWh
Razina zvučne snage LWA: 52 dB